top of page

Syyskokous 28.11.2023

Kokouskutsu

Arvoisa jäsen,

 

Kiipeilyurheilijat Ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestään 28.11.2023. Kokouksessa päätetään mm. vuoden 2024 jäsenmaksut ja vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma. Lisäksi esityslistalla on sääntömuutos, joka koskee yhdistyksen puheenjohtajan valintaa ja palkkiota. 


Kulunut vuosi on tarjonnut sekä menestystä että haasteita. Seuran taloudellinen kasvu vuonna 2023 on ollut merkittävän voimakasta. Vuonna 2023 varsinaisen toiminnan tuotot ovat kasvaneet vuoteen 2022 verrattuna noin 40%. Tämän lisäksi onnistuimme saamaan enemmän tukea seuran toimintaan ja toiminnan kehittämiseen. Toiminnan tuottojen kasvun lisäksi jäsenmäärä on kasvanut ennätyksellisen suureksi. Jäsenmäärästä ja jäsenmaksusta johdettavissa oleva varainhankinnan tuotto on kasvanut 25% verrattuna vuoteen 2022. Seuran ryhmissä harrastavien juniorien määrä on noussut ensimmäisen kerran yli 400 jäsenen rajan. Seuran talous oli haasteellisessa tilanteessa edellisen tilikauden suuren tappion jälkeen. Alkuvuodesta seuran talous  jatkoi edellisen vuoden tappiollista suuntaa, mutta seuran taloustilanne onnistuttiin kääntämään voimakkaalla priorisoinnilla toiminnan kannattavuuteen, henkilöstön uudelleen organisoitumisella ja kulujen tiukalla seuraamisella. Tämän muutostilanteen aikana seuran silloinen puheenjohtaja jätti seuran hallitukselle eronpyynnön. Tämän seurauksena hallitus kutsui koolle ylimääräisen jäsenkokouksen, jonka päätöksellä hallituksen jäsen Jussi Sarkkinen valittiin seuran uudeksi puheenjohtajaksi loppuvuodeksi 2023.

 

Hallituksen parhaan näkemyksen mukaan seura on nyt taloudellisesti kannattava, ja talouden rakenteet ovat kestävät. Seuran hallitus on pahoillaan siitä, että kaikkia vuoden 2022 toimintasuunnitelman asioita ei ole pystytty seuraamaan, mutta olemme vastaavasti iloisia siitä, että nyt väistyvä puheenjohtaja Jussi Sarkkinen saa jättää vetovastuun taloudellisesti elinkelpoisesta seurasta. Erityinen kiitos kuuluu seurakoordinaattori Sofia Heikkilälle, joka on hoitanut operatiiviset asiat mallikkaasti ja samalla johtanut ja kehittänyt junioritoimintaa seuran arvojen mukaisesti. KiipeilyAreenan, ohjaajien ja vapaaehtoisten tärkeällä tuella seura on pystynyt järjestämään lajin kehitykselle tärkeitä arvokilpailuja ja niissä on saatu myös menestystä, ja pidetyt matkat ja ulkokiipeilytapahtumat ovat tuoneet uusia ja vanhoja harrastajia yhteen. Toiminta sekä kilpa- että harrastekiipeilyn edistämiseksi jatkuu, ja nyt sille on jälleen erinomaiset edellytykset.

 

Hallitus on pohdinnan jälkeen päätynyt esittämään sääntömuutosta, jossa jatkossa seuran hallitus valitsee puheenjohtajan. Tämän lisäksi tulevalle seuran puheenjohtajalle ehdotetaan rahallista palkkiota. Näillä muutoksilla halutaan varmistaa, että edelleen kasvavalla seuralla on tulevina vuosina motivoitunut ja kyvykäs puheenjohtaja, ja että seuran pitkäaikainen kehittäminen yhdessä seuran jäsenten ja seurakoordinaattorin kanssa on sujuvaa.

 

Seuran jäsenten valitseman hallituksen roolina on tukea ja ohjata puheenjohtajaa ja seurajohtoa päätöksenteossa ja toiminnan kehittämisessä. Hallitukseen valitaan jatkavien jäsenten (Atte Piiroinen, Nora Isomäki, Eva Tepora) lisäksi uusia jäseniä kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi. Nykyisistä jäsenistä erovuorossa ovat Mika Savolainen ja puheenjohtajana toiminut Jussi Sarkkinen. Toivomme kaikkia seuran toiminnasta kiinnostuneita osallistumaan kokoukseen sekä mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan kiinnostuksensa vastaamalla tähän sähköpostiin ilmaisten kiinnostuksensa luottamustehtäviin.

 

KUTSU

 

Aihe: Kiipeilyurheilijat Ry:n sääntömääräinen syyskokous

Aika: Tiistai 28.11.2023 kello 18:00 

Paikka: KiipeilyAreena Ristikon neuvottelutila ja online-tapaaminen (https://meet.google.com/wna-yzxd-qeg)

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus

  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

  5. käsitellään hallituksen ehdotus yhdistyksen sääntömuutokseksi:

a) Sääntöjen pykälää “8§ Hallitus” muutetaan siten, että se kuuluu seuraavasti:

“Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan:  syyskokous valitsee kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan vähintään kaksi ja enintään seitsemän jäsentä, joista puolet tai lähinnä puolet on vuosittain erovuorossa.”
b) Sääntöjen pykälää “12§ Yhdistyksen kokoukset” muutetaan siten, että kohdan “Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat” alakohta “7. valitaan seuran puheenjohtaja”, poistetaan.

6. vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kevytjäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio


8. päätetään hallituksen ja puheenjohtajan palkkiot. Nykyisen hallituksen ehdotus:

  1. hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota

  2. valittavalle puheenjohtajalle maksetaan 250e kuukausipalkkio, joka sisältää korvauksen mm. kokousten valmistelusta ja johtamisesta, seuran talouden seurannasta sekä seurakoordinaattorin ja tarvittaessa muun seurajohdon esihenkilönä toimimisesta

9. valitaan tarvittaessa seuran puheenjohtaja, mikäli sitä ei sääntömuutoksella ole siirretty hallituksen tehtäväksi 
10. valitaan hallitus seuran sääntöjen 8 §:n mukaan

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Ystävällisin terveisin,

Kiipeilyurheilijat Ry:n hallitus

Tulo- ja menoarvio vuodelle 2024
Näyttökuva 2023-11-27 kello 20.35.11.png
Toimintasuunnitelma 2024
Näyttökuva 2023-11-27 kello 20.39_edited
Näyttökuva 2023-11-27 kello 20.42.53.png
Näyttökuva 2023-11-27 kello 20.43.13.png
Näyttökuva 2023-11-27 kello 20.44.37.png
Näyttökuva 2023-11-27 kello 20.45.09.png
Näyttökuva 2023-11-27 kello 20.46.32.png
Näyttökuva 2023-11-27 kello 20.47.11.png
Näyttökuva 2023-11-27 kello 20.47.58.png
Näyttökuva 2023-11-27 kello 20.48.37.png
Näyttökuva 2023-11-27 kello 20.51.03.png
bottom of page