27.2.2021

Tiedote Kiipeilyurheilijat 

 

 

 

Yli 12-vuotiaiden nuorten harrastustoiminta keskeytyy 1.–28.3.

 

Uudenmaan koronatilanne on huonontunut, ja jälleen myös nuoret kiipeilijät joutuvat mukautumaan rajoituksiin, kuten me kaikki arjessamme. 

 

Ryhmien toimintaan vaikuttavat voimassa olevat valtiolliset ja alueelliset rajoitukset, sekä Kiipeilyareenaa koskevat rajoitukset, jotka osaltaan vaikuttavat myös meihin. Tiedotamme muuttuvista tilanteista aina heti kun se on mahdollista ja jos uutta tietoa tai meihin vaikuttavia muutoksia tapahtuu, reagoimme siihen nopeasti. 

 

Jälleen kiitokset koteihin, sillä vaikka käänteitä on ollut jo pitkään; kauden keskeytymisineen, alun viivästymisineen ja nyt näiden uusien rajoitusten kanssa elämiseen, on ollut huomattavissa, että turvallisen ja järkevän tekemisen puitteissa meillä on yhteinen toive pitää lasten- ja nuorten harrastustoiminta käynnissä. 

 

Kuitenkin tilanteen muuttuessa enenevässä määrin haastavaksi, on taas rajoituksiin mukauduttava. Osaan junnuja tilanne vaikuttaa enemmän ja osaan vähemmän.

 

 

Uudet koronarajoitukset astuvat voimaan kahdella tavalla: 

 

 

1) Lasten harrastustoiminta saa jatkua.  12-vuotiaat ja alle, saavat jatkaa harrastuksiaan. Meidän osaltamme tämä koskee:

 

  • ma ja ke 16.30, la 10,11 ja 12

  • ti, to ja pe 16.00 pois lukien 2009 vuotta aiemmin syntyneet 

  • Kisaryhmä 

 

 Pienten ryhmät jatkavat harjoittelua normaalisti, meille rajatuissa tiloissa.

 

 

2) 1.–28.3. Yli 12-vuotiaiden nuorten harrastustoiminta keskeytyy. Tämä koskee kiipeilyn osalta seuraavia ryhmiä: 

 

  • Ma-to 17.30 ja 19.00 ryhmät

  • Ma-Ke boulderryhmät Salmisaaressa, Kalasatamassa ja Tammistossa

 

Ryhmät jäävät tauolle. Joudumme soveltamaan ikärajaa ryhmittäin, koska emme voi pitää ryhmiä käynnissä, ellei tietty junnumäärä täyty. Tämän vuoksi myös osa 12-vuotiaista saattavat joutua ryhmänsä mukana jäämään tauolle.

 

Sinnikkäästi odotamme tilanteen helpottumista ja katsomme kohti kuivuvia kiviä ja kevään ja kesän ulko- ja sisäkiipeilyjä. Tulemme järjestämään kiipeilyä mahdollisimman paljon, kun rajoitukset viimein hellittävät ja viruksen hiljentämä maa pääsee taas jaloilleen. Jälleen toivotan teille voimia ja tsemppiä, varmasti jokainen perhe tahollaan joutuu taipumaan ja taistelemaan, tavoilla, joita ulkopuolelta ei aina edes arvaa.  

 

 

Terveisin, 

Katri Kauppala 

 

 

Training for over the age of 12 will be interrupted March 1–28

 

The corona situation in Uusimaa has deteriorated, and again, also our junior climbers have to adapt to restrictions, as we all do in our daily lives.

 

The groups are affected by the existing national and regional restrictions, as well as the restrictions of Kiipeilyareena. We will keep you informed always as soon as possible. 

 

Thanks again to families, for though there have been twists and turns for a long time; with the interruptions of the season, the delays in the beginning, and now living with these new constraints, it has been clear that, within the framework of safe and sensible doing, we have a common desire to keep the activities of children and young people going.

 

However, as the situation becomes increasingly challenging, we will have to adapt to the constraints again. Some juniors are more affected by the situation and some less.

 

The new restrictions come into force in two ways:

 

 

1) Children's training may continue. 12 years and under, are allowed to continue their hobbies. For us, this applies to:

 

o Mon and Wed 16.30, Sat 10, 11 and 12

o Tue, Thu and Fri 16.00 excluding those born in 2009 years earlier

o Competition group

 

  These groups continue to practice normally, in spaces limited to only us.

 

 

2) March 1–28 Training for young people over the age of 12 will be interrupted. 

This applies to the following groups for climbing:

 

• Mon-Thu 17.30 and 19.00 groups

• Mon-Wed boulder groups in Salmisaari, Kalasatama and Tammisto

 

The groups will stop training from Monday. We have to apply an age limit by group because we cannot keep groups running unless a certain number of juniors are present. As a result, some 12-year-olds may also have to take a break with their group.

 

We are hoping for the situation to ease and look towards the drying rocks. In the spring and summer, we will organize outdoor and indoor climbing as much as possible, when the restrictions finally ease, and the land silenced by the virus gets back on its feet. Once again, I wish you strength, surely every family on their part will have to stretch and fight, in ways sometimes invisible to the outside.

 

Regards,

Katri Kauppala